Artori - Steven Van den Bremt - productinnovatie
Naar het overzicht

Het belang van productinnovatie

Q&A met Steven Van den Bremt

Scroll voor meer

Vandaag geven we het woord aan Steven Van den Bremt, medeoprichter van en product development director bij Artori. Hij geeft hij zijn visie over productinnovatie, de methodes  die Artori hiervoor aanwendt en het belang van de kruisbestuiving van de productkennis van hun klanten, het testen bij hun doelpubliek en de productiemogelijkheden van de partners van Artori.

Hoe zie jij je rol als productontwikkelaar?

Voor mij en bij uitbreiding Artori primeert de maakbaarheid en financiële haalbaarheid van een product. Ik vertrek graag vanuit het technisch standpunt bij productontwikkeling. Dat is de reden waarom we bij Artori het proces ook anders aanpakken: eerst achterhalen we de meest geschikte concepten met bijhorende productietechnologie om vervolgens van start te gaan met de vormgeving.

Wat betekent succesvolle productinnovatie voor jou en wat motiveert je om innovatieve producten te creëren?

Alles draait om meerwaarde creëren voor je klanten, hun marktwaarde vergroten d.m.v. hun nieuw product. Dat wil niet zeggen dat je het warm water opnieuw moet uitvinden. Een bestaand product kan bijvoorbeeld geoptimaliseerd worden door het productieproces te verbeteren, te werken met materialen met een kleinere ecologische voetafdruk of door het gebruikersgemak te verbeteren. Innovatie heeft vele toepassingen, veelal afhankelijk van wat de klant wil bereiken.

Steven Van den Bremt 

"Productinnovatie heeft vele toepassingen, veelal afhankelijk van wat de klant wil bereiken. De grootste misvatting is dat het warm water telkens opnieuw moet uitgevonden worden."

Artori - Steven Van den Bremt

Hoe pakt Artori productinnovatie in de praktijk aan?

We begeleiden bedrijven in hun innovatietraject met onze design sprint. Dit is een 4-dagen durende intensieve samenwerking tussen onze experten en de product-experten van de klant. Tijdens deze afgelijnde periode wordt er out of the box nagedacht over het volgende innovatieve product. Maar ook in de rest van ons proces willen we innovatief blijven werken. Bij de opbouw van onze producten houden we altijd rekening met de productiemethode. Matrijs- en transportoptimalisatie zien wij ook als een vorm van innovatie.

Hoe bepaal je tijdens de design sprint welke innovatie-ideeën ontwikkeld zullen worden? 

Het sprintteam gaat via verschillende iteraties vanuit de meest out of the box ideeën één concept selecteren dat via een prototype wordt afgetoetst bij het doelpubliek. Tijdens de product scan (de volgende fase na de design sprint) gaan we op zoek naar de meest geschikte productiemethode voor het geselecteerde concept en wordt dit rudimentair uitgetekend. Hiermee kunnen we een raming geven van de kostprijs voor alle onderdelen en de matrijs. Na deze 2 korte fases heeft de klant al een idee of zijn nieuw product ook financieel haalbaar is.

Je geeft aan dat prototyping en testen een belangrijke rol spelen in het productinnovatieproces. Hoe helpt dit bij het verfijnen van nieuwe concepten?

Tijdens het ontwikkelingsproces worden regelmatig prototypes geprint. Soms gaat dat over onderdelen zoals scharnier- of klikverbindingen om de werking te testen, in andere gevallen wil de klant zijn toekomstig product al eens in handen nemen om een idee te krijgen van wat het zal worden. Het gebeurt ook dat er een testserie gemaakt wordt om het doelpubliek te bevragen. Meer afgewerkte prototypes laten toe om bijvoorbeeld marketingcampagnes op te zetten nog voor de productie van start gaat. 

Hoe integreer je marktonderzoek en klantinzichten in het innovatieproces?

De productkennis van onze klanten is altijd van onschatbare waarde, daarom bevragen we via een prototype het doelpubliek van de klant. Zij hebben voeling met hun markt en kennen niet alleen de sterktes van hun huidige producten maar ook hun tekortkomingen of nadelen. Ze weten waar ze naar toe willen. Indien dat niet het geval is of willen ze toch met onafhankelijke mensen out of the box denken, dan biedt de sprint daar een ideale oplossing voor.

De meeste producten zijn maakbaar, maar niet altijd via een techniek die betaalbaar is. Ons doel hierbij is een design- en productiemethode te vinden die zo veel mogelijk aansluit bij alle vereisten van onze klant.

Kan je een voorbeeld geven dat leidde tot een succesvolle productaanpassing of - vernieuwing? 

Tijdens elk proces werken we heel nauw samen met onze klanten en leveranciers. De ontwikkeling gebeurt dan ook in nauw overleg en via Miro kunnen onze klanten de ontwikkeling op de voet volgen en hun expertise toevoegen aan onze ideeën. Zo werken we al een aantal jaren nauw samen met PWG voor de ontwikkeling van hun waterverzachters. Zij blijven de specialisten in het vakgebied van de waterontharding en verrijken via die kennis onze mogelijkheden voor de ontwikkeling van hun volgende product(en). Onze leveranciers zijn dan weer een bron wat betreft nieuwe productiemogelijkheden. Door alle input samen te leggen willen we steeds het beste product op de beste manier realiseren.

Gebeurt het soms dat een productinnovatie een onverwacht resultaat oplevert? 

Het inzetten van nieuwe grondstoffen zorgde recent voor een uitdaging bij de ontwikkeling van een product voor de voedingsindustrie. Door veranderende wetgeving mochten de grondstoffen van het product niet meer in rechtstreeks contact komen met voeding. Dit zorgde ervoor dat wij het ontwerp in extremis moesten aanpassen. Maar heel eerlijk… dankzij deze uitdaging kwamen we tot een nog beter resultaat. Binnenkort meer hierover!

Artori - Steven Van den Bremt

Welke rol speelt falen volgens jou in het proces van productinnovatie? Hoe ga je om met mislukkingen en hoe worden ze omgezet in leermomenten?

Wat is falen? Faal je wanneer een product niet op de markt komt? Falen en mislukken zijn niet de juiste woorden… dat kan naar mijn gevoel enkel als het ontwerpproces niet correct verloopt. Uiteraard kan er tijdens het ontwerpproces iets fout lopen. Iedereen kan en mag fouten maken om er nadien sterker en wijzer van te worden. En als het dan toch eens fout loopt, dan nemen we bij Artori onze verantwoordelijkheid. We trachten te achterhalen wat er fout liep en zorgen voor een passende oplossing. 

Belangrijk is te achterhalen op welk moment in het proces het fout is gelopen. Was dit nog tijdens de engineeringsfase of waren er al matrijzen in productie? Hoe later in het proces hoe hoger de kosten kunnen oplopen. Daarom zijn prototyping en testen van onschatbare waarde.

Zijn er bepaalde duurzaamheidsoverwegingen die jullie meenemen bij het ontwikkelen van nieuwe producten?

Wij en onze klanten zijn steeds meer bewust van de impact van recycleerbaarheid en het hergebruik of de herbestemming van een product/materiaal. We werken graag mee aan de ontwikkeling van nieuwe producten waarbij we gebruikmaken van duurzamere materialen. De ontwikkeling van die markt kent een stijgende lijn en ligt ons na aan het hart. 

Wat wil je nog delen over je ervaring als productontwikkelaar en je visie op productinnovatie?

Innovatie kan op verschillende gebieden gebeuren: nieuwe producten binnen een bestaande markt ontwikkelen, een bestaand product verbeteren, een nieuwe markt aanboren, het productieproces optimaliseren a.d.h.v. productwijzigingen, het inzetten van nieuwe materialen,.. Dit is veelal afhankelijk van wat belangrijk is voor onze klanten en nog belangrijker: de klanten van onze klant.
 

Heb je ondersteuning nodig om je productinnovatie in goede banen te leiden of wil je je innovatietraject versnellen?

Met een design sprint geeft Artori je innovatiefunnel een boost en biedt het een kader voor het screenen en testen van innovatieve ideeën voor haalbaarheid.

Contacteer ons