Artori-Design sprint: van idee naar prototype
Naar het overzicht

Design sprint: van idee naar prototype

Scroll voor meer

Je hebt een idee en je vraagt je af of de markt hierop zit te wachten. Je klopt aan bij Artori om de struikelblokken te achterhalen, de haalbaarheid in te schatten en je idee om te zetten in een maakbaar product. Maar hoe beginnen we hier nu aan?

Beginnen bij het begin, dat is ons motto en de garantie voor jouw succes. Artori werkt volgens een productontwikkelingsproces van 5 stappen om jouw idee te realiseren. De eerste stap, de design sprint, is een effectief en creatief proces om in een korte doorlooptijd complexe problemen op te lossen en tot een gevalideerd designconcept te komen.

In een tijdspanne van amper 4 dagen definiëren we je product door gebruik te maken van design thinking tools. Het resultaat is een prototype dat we aftoetsen bij een door jou gekozen testpanel. Zo komen we te weten hoe je klanten op je product zullen reageren alvorens tijd en kosten te investeren in de ontwikkeling ervan.

Creatieve samenwerking op jouw maat

Meer nog is de design sprint een inspirerende en creatieve samenwerking tussen onze ingenieurs en jouw team van specialisten. Want laten we duidelijk wezen: deze sprint realiseren we samen met jou.

Het ene idee is natuurlijk het andere niet. En ook klanten verschillen ten opzichte van elkaar. Bij Artori geloven we dat ieder project een specifieke aanpak vereist. Iedere sprint verloopt in functie van de uitdaging en de agenda van onze klanten. Ontdek hieronder hoe zo’n sprint in zijn werk gaat.

Artori - design sprint - map & sketch
Artori - design sprint

Design sprint in 4 dagen

Tijdens een voorbereidende intake luisteren we, nemen we de uitdagingen van je toekomstige product onder de loep en stellen het juiste team samen om de sprint week in goede banen te leiden. Vervolgens kan de sprint beginnen.

1. Map & sketch
We bepalen een langetermijndoel, definiëren de uitdagingen, laten ons inspireren door bestaande voorbeelden en gaan aan de slag met schetsen. 

2. Decide & storyboard
We presenteren de schetsen aan het sprintteam en maken samen een selectie. De gekozen schetsen worden verwerkt in een storyboard.

3. Design & prototype
We zetten het storyboard om in een prototype en bereiden de klantentest voor. 

4. Interview & document
We interviewen de door jou geselecteerde klanten en monitoren hun reacties op het prototype.

We verwerken de feedback van de testgebruikers en formuleren de next steps in een overzichtelijk rapport dat we persoonlijk toelichten.

Een gevalideerd idee en prototype. Hoe moet het nu verder?

Je idee is gevalideerd, je prototype getest bij je doelgroep. Nu kan het eigenlijke werk beginnen: het prototype omzetten in een maakbaar én financieel haalbaar product. Ontdek in onze aanpak welke de volgende stappen zijn in ons productontwikkelingsproces. 

Heb je vragen of heb je een idee dat je graag aan ons wilt toevertrouwen? 

 

Contacteer ons