Artori - samenwerkende teams productinnovatie
Naar het overzicht

Productinnovatie

Samenwerkende teams voor unieke oplossingen

Scroll voor meer

In een vorige blog had Steven Van den Bremt, product development director bij Artori, het over het belang van productinnovatie en de design sprint waarmee we de innovatiefunnel in amper 4 dagen een boost geven. 

Deze sprint biedt een kader voor het screenen en testen van innovatieve ideeën en zorgt voor een omkadering in tijd en vastgestelde doelen. Een aanpak die maakt dat er geen afleiding is en die werkt met één aangeduide beslissingsnemer. Weg van het dagelijkse werk en geïnspireerd door product experten (de klant) en innovatie- en ontwerp-experten (Artori) komen we met het juiste team op deze manier tot mooie resultaten.  

Teamwork is dus de key to success en dankzij een efficiënte samenwerking tussen het productonwikkelingsbureau en de klant leidt dit tot unieke oplossingen voor complexe uitdagingen, met een gevalideerd prototype als resultaat. Idealiter bestaat dit samenwerkingsverband uit een team van inhoudelijke experts van de klant en ons team van 2 à 3 personen (facilitator, ontwerper, engineer). 

Artori - samenwerkende teams - productinnovatie

Dromers en realisten met de juiste attitude: de perfecte combinatie


De samenstelling van zo’n team gebeurt uiteraard niet willekeurig. Het gaat om de juiste mensen op de juiste plaats. Ruimdenkend, open minded, ondernemingsgezind, teamspeler, resultaatgericht,... het zijn maar enkele van de eigenschappen waarover een teamlid moet beschikken. Het klinkt misschien vreemd, maar voor het innovatieve proces vullen dromers en realisten elkaar perfect aan.

Multidisciplinaire teams: niets dan voordelen


Elk teamlid brengt met zijn/haar expertise unieke kennis, vaardigheden en perspectieven in het proces waardoor er een rijke en gevarieerde bron van ideeën ontstaat. Teamleden met verschillende achtergronden halen andere punten aan tijdens een innovatieproces. Afhankelijk van de vraagstelling voor de sprint kunnen er bijvoorbeeld mensen van productie aanwezig zijn omdat de uitdaging in de uitvoering zit, of mensen uit de sales afdeling omdat er rekening moet gehouden worden met bepaalde feedback uit de markt.

Gemeenschappelijke uitdagingen: de consument als uitgangspunt


Het gezamenlijke doel is om meerwaarde te creëren voor de klant en dus finaal voor de consument. De productkennis van onze klanten is daarom van onschatbare waarde. Ze hebben voeling met hun markt en kennen hun producten door en door. Ze kennen de sterktes van hun huidige producten maar ook hun tekortkomingen of nadelen. Ze weten waar ze naartoe willen... maar hoe en met welk (volgend) product? Daar bewijst de design sprint zijn nut. 

Out-of-the-box denken


Out-of-the-box denken is de motor van productinnovatie, moedigt creativiteit en diversiteit aan en is daarom essentieel om producten te ontwikkelen die echt het verschil maken. Door de kennis van product experts samen te brengen met mensen en bedrijven gespecialiseerd in ontwerp levert dit mooie, nieuwe ideeën op.

Wil jij je innovatietraject versnellen?

Kom te weten hoe we samen je innovatiefunnel in amper 4 dagen een boost kunnen geven.

Meer over productinnovatie