Artori - duurzaamheid
Naar het overzicht

Duurzaam ondernemen

Scroll voor meer

Vormgeving in functie van budgettaire en technologische haalbaarheid én duurzaamheid


Bij Artori staat vormgeving niet alleen in functie van budgettaire en technologische haalbaarheid, ook het ecologische aspect speelt een belangrijke rol. Economie en ecologie kunnen immers perfect hand in hand gaan. 

Anno 2022 kijken producenten en ontwerpers (gelukkig) verder dan enkel hun portemonnee. Volgens de principes van de circulaire economie proberen ze alles wat van waarde is waardevol te houden en houden ze er steeds meer rekening mee wat er gebeurt na de gebruiksfase.

Enter de huidige grondstoffenschaarste en circulair design is vandaag relevanter dan ooit. De levenscyclus van producten wordt verlengd zodat ze minder snel vervangen hoeven te worden en de focus ligt meer op hergebruik en omvorming van grondstoffen.

Artori - kostenefficiëntie

Zo draagt Artori haar steentje bij aan een leefbaardere omgeving:
 

  • Gebruik van gerecycleerde kunststoffen
    Kunststofafval wordt vermalen en wordt omgezet in regranulaat dat vervolgens gebruikt kan worden om nieuwe producten te maken. In dit proces proberen we het restafval te beperken of te voorkomen. 
  • Toevoeging van natuurlijke grondstoffen
    We gebruiken grondstoffen die zijn samengesteld uit nieuwe kunststof waaraan een natuurlijke grondstof is toegevoegd zoals hout, textiel, vlas,...  Dit verkleint de ecologische voetafdruk van het product.
  • Stapelbaarheid van producten
    Bij het ontwerp houden we rekening met de maximale stapelbaarheid van producten. Op die manier wordt het transportvolume optimaal benut.