Materiaal- en technologie advies

Goed begonnen is tijd gewonnen. Beginnen bij het begin. Het klinkt logisch, maar toch is het een stap die vaak overgeslagen wordt.
Waarom is dit zo belangrijk? Door goed te luisteren naar wat u voor ogen heeft en de technische/economische eisen in kaart te brengen, kunnen wij de optimale materiaal-technologie-combinatie voor uw project voorstellen.

Wij brengen eerst en vooral de technische eisen van uw product in kaart. Daarna worden de economische eisen bekeken. Welke investering had u voor ogen, hoeveel stuks wilt u per jaar laten maken, enzovoort?

Met deze resultaten in de hand kunnen wij de mogelijke richting bepalen en stellen we u een optimale materiaal-technologie-combinatie voor.

Deze stap vormt het stevige fundament van onze aanpak. Nog voor we beginnen te ontwerpen, weten we perfect wat uw verwachtingen zijn en hoe wij die kunnen invullen.

technologiekeuze De technologiekeuze hangt onder andere af van de oplage.

De voordelen?

  • Een maakbaar product: wij leveren uiteindelijk een product op dat u tegen een verantwoorde prijs kunt verkopen.
  • Minder frustraties: geen droom die continu afgezwakt wordt omdat het te duur of technisch niet haalbaar is. Maar een realistisch product dat u meteen in de markt kunt zetten!
  • Door de kortere doorlooptijd, komen we sneller tot een maakbaar product.
  • Op het einde van de rit spaart u kosten uit: de voorstudie verdient zichzelf terug doordat dure maar onhaalbare designs vermeden worden.

What’s your idea?

Contacteer Artori voor een vrijblijvend gesprek:
+32 56 90 32 30

Deze klanten kozen de Artori aanpak